Helidrom – Opća bolnica Karlovac

Signalgrad je sudjelovao u izradi Helidroma za potrebe Opće bolnice Karlovac, predviđenog za slijetanje i najvećih transportnih civilnih i vojnih helikoptera. U sklopu projekta smo postavili horizontalnu signalizaciju kao i vjetrulju, odnosno Indikator vjetra, zajedno sa razvodnim ormarom.

Primarna funkcija vjetrokaza je prikaz smjera i jačine vjetra uz dodatnu svjetlosnu signalizaciju.

>>>>VIŠE