Kamp Polari - Rovinj

Za potrebe Kampa Polari, postavili smo horizontalnu signalizaciju.

>>>VIŠE