Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

Dvokomponentna boja za glatke površine

2 K pur boje su sustavi kod kojih kemijska reakcija između komponenata materijala pri izvođenju osigurava stvaranje izdržljivih materijala. Najčešće se koriste epoksi boje koje sadrže smolu, pigmente i punila u jednoj komponenti te poliamin kao drugu komponentu. Pružaju izvrsno prianjanje i izdržljivost kako na asfaltnim i betonskim površinama tako i na glatkim skladišnim površinama. Izvode se standardnom opremom i strojevima kao i kod standardnih boja.