Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

Galerija

Izrada horizontalnih oznaka na betonu, asfaltu i drugim podlogama primjenom sljedećih materijala:

  • Cestarska boja - ručno i strojno izvođenje linija i oznaka na asfaltu.
  • Dvokomponentni trajni materijal / hladna plastika - strojno i ručno izvođenje svih vrsta oznaka u bijeloj, žutoj, plavoj, zelenoj i crvenoj boji.
  • Trokomponentna boja – ručno ili strojno izvođenje transportnih i evakuacijskih puteva te linija i oznaka u garažama koje se nanose na zaglađenu površinu.