Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

Pravilnik horizontalne signalizacije

Oznake na kolniku i drugim površinama jesu:

 • 1) uzdužne oznake
 • 2) poprečne oznake
 • 3) ostale oznake na kolniku i objekti uz rub kolnika.

Oznake na kolniku mogu biti stalne ili privremene. Privremene oznake namijenjene su označavanju radova na cesti ili privremenih opasnosti na kolniku. Po završetku radova na cesti ili privremenih opasnosti na kolniku privremene oznake moraju se ukloniti.

Oznake na kolniku ne smiju biti više od 6 mm iznad razine kolnika. Iznimno, oznake na kolniku (delineatori) kojima se označavaju razdjelne ili rubne crte na objektima ili devijacijama mogu biti viši od 6 mm iznad razine kolnika, ali ne više od 2,0 cm iznad razine kolnika.

Oznake na kolniku i drugim površinama bijele su boje, iznimno :

 • 1. žutom bojom obilježavaju se:
  • – oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno zaustavljanje ili parkiranje
  • – crte za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika
  • – oznake parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom
  • – oznake kojima se označavaju mjesta za određene namjene (autobusna stajališta, taxi-vozila, policija i sl.)
  • – oznake kojima se privremeno preusmjerava prometa (privremena regulacija prometa) i označavaju privremene opasnosti na kolniku
  • – naprave za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute plohe).
 • 2. zelenom bojom obilježavaju se mjesta primarno namijenjena za punjenje električnih vozila
 • 3. crvenom bojom obilježavaju se biciklističke prometne površine sukladno posebnom propisu, evakuacijska crta na oblozi tunela i podloga pješačkog prijelaza u specifičnim uvjetima
 • 4. plavom bojom mogu se obilježiti parkirališna mjesta za kraća zadržavanja s ograničenim vremenom korištenja i zone parkiranja s naplatom
 • 5. crveno-bijelom bojom obilježavaju se elementi konstrukcije i opreme cesta i drugih objekata koji označavaju stalne prepreke unutar prometnog profila ceste
 • 6. crno-bijelom bojom obilježavaju se elementi konstrukcije i opreme cesta i objekata koji označavaju stalne prepreke unutar slobodnog profila ceste
 • 7. prometni znakovi izvedeni kao oznake na kolniku i drugim prometnim površinama ceste

H01

H01-1

H01-2

H01-3

H02

H02-1

H03

H03-1

H03-2

H03-3

H03-4

H04

H04-1

H05

H05-1

H06

H07

H07-1

H07-2

H07-3

H08

H09

H10

H11

H12

H13

H14

H14-1

H14-2

H14-3

H14-4

H15

H15-1

H15-2

H16

H16-1

H17

H17-1

H18

H18-1

H19

H19-1

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31

H32

H33

H34

H35

H36

H37

H38

H39

H40

H41

H42

H43

H44

H45

H46

H47

H47-1

H47-2

H47-3

H48

H48-1

H49

H50

H51

H52

H53

H53-1

H53-2

H54

H54-1

H54-2

H54-3

H55

H55-1

H55-2

H55-3

H56

H56-1

H57

H57-1

H57-2

H58

H59

H59-1

H59-2

H59-3

H60

H61

H61-1

H61-2

H62

H62-1

H63

H64

H65

H65-1

H66

H67

H68

H69

H70

H71

H72

H73

H74

H75

H76

H77

H78

H79

H80

H80-1

H80-2

H80-3

H80-4

H81

H81-1

H82

H83

H83-1

H83-2

H84

H84-1

H85

H86