Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

Dopunske ploče

Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka.

Mogu biti postavljene uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi, znakove obavijesti i znakove obavijesti za vođenje prometa. Iznimno, privremene dopunske ploče postavlja pravna osoba koja održava cestu te policija u određenim uvjetima. Dopunske ploče koje se postavljaju privremeno moraju se ukloniti nakon što prestanu razlozi zbog kojih su postavljene.

Širina dopunske ploče postavljene uz prometni znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od projekcije krajnjih točaka znaka. Ako Pravilnikom nije određen simbol na dopunskoj ploči, dopuštena je uporaba međunarodnog simbola.

E01

E02

E02-1

E03

E04

E04-1

E05

E06

E06-1

E06-2

E06-3

E06-4

E06-5

E06-6

E06-7

E06-8

E06-9

E06-10

E06-11

E06-12

E06-13

E06-14

E06-15

E06-16

E06-17

E07

E08

E09

E09-1

E09-2

E09-3

E09-4

E09-5

E10

E10-1

E10-2

E10-3

E10-4

E10-5

E10-6

E10-7

E10-8

E11

E12

E13

E13-1

E13-2

E14

E14-1

E15

E15-1

E16

E17

E17-1

E18

E19

E20

E21

E22

E23