Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

Turističke ploče

Turističku signalizaciju proizvodimo prema Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/2016) i ostalim pravilnicima koji reguliraju to područje.

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Turističku signalizaciju na cestama čine:

  • 1. znakovi obavijesti o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima,
  • 2. znakovi za usmjeravanje prema kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima,
  • 3. znakovi za pružanje turističkih i drugih informacija,
  • 4. znakovi pozdrava,
  • 5. znakovi obavijesti za usmjeravanje prema poslovno – trgovačkim objektima i centrima, važnim objektima i sadržajima u naselju te ostalim javnim prostorima (izložbeni i sajamski prostori, sportski centri i objekti) koji zbog svoje namjene privlače veći broj ljudi.

T10

T11

T12

T12-1

T13

T14

T20

T21

T22

T23

T24

T25

T40

T41

T50

T51

T60

T61

T62

T63

T64

T65

T66

T67

T70

T71