Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

Znakovi obavijesti

Znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja prometnih znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekt, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose. Ako se objekt ili sadržaj na koji se znak obavijesti odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je prometni znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na samom znaku tako da se sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak objekata, odnosno sadržaja na koji se znak odnosi.

Ispod pojedinih znakova obavijesti može se simbolom ili natpisom označiti naziv, vrsta, udaljenost u metrima ili smjer u kojem se nalazi mjesto, sadržaj, uređaj ili služba na koje se prometni znak odnosi. U tom slučaju plavo polje ispod simbola znaka se povećava i znak iz kvadratnog oblika prelazi u pravokutni oblik.

C01

C02*

C02-1*

C03*

C04

C05

C05-1

C06

C07

C08*

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

C39-1

C39-2

C40

C41

C41-1

C42

C42-1

C42-2

C42-3

C43

C44

C45

C45-1

C46

C47

C48

C49

C50

C51

C51-1

C52

C53

C54

C54-1

C54-2

C54-3

C55

C56

C57

C58

C59

C59-1

C60

C61

C62

C63

C64

C65

C66

C67

C68

C69

C70

C70-1

C71

C72

C73

C74

C75

C76

C77

C78

C78-1

C79

C79-1

C79-2

C79-3

C80

C81

C81-1

C82

C83

C83-1

C83-2

C84

C85

C86

C87

C88

C89

C90

C91

C92

C93

C93-1

C93-2

C94

C95

C96

C97

C98

C99

C99-1

C99-2

C99-3

C99-4

C100*

C101*

C102*

C103*

C104

C105*

C106

C106-1

C106-2

C106-3

C107

C107-1

C107-2

C107-3

C107-4

C107-5

C108

C108-1

C109

C110

C111

C112

C113

C113-1

C113-2

C114

C115

C115-1

C115-2

C116

C117

C118

C119**

C120

C121

C122

C123

C124

C125

C126

C126-1

C126-2

C127

C127-1

C127-2

C128

C129

C129-1