Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti označavaju blizinu dijela ceste ili mjesto na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost. Znakovi opasnosti, u pravilu, se postavljaju na udaljenosti 150 do 250 m ispred opasnog dijela na cesti.

Znakovima opasnosti, koji su postavljeni na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se označava udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.

Na nepreglednim dijelovima cesta te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na cesti, znak opasnosti može se ponoviti više puta ispred opasnog mjesta te će se u tim slučajevima postaviti i dopunske ploče s naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.

A01*

A02

A03

A04

A04-1

A04-2

A04-3

A04-4

A05

A05-1

A05-2

A05-3

A06

A07

A08

A08-1

A08-2

A09

A09-1

A09-2

A09-3

A10

A11

A12

A13

A13-1

A14

A14-1

A15*

A16

A17*

A18

A19

A20*

A21*

A22*

A22-1*

A22-2**

A23

A24

A25

A26

A27*

A28

A29

A30

A31

A32

A33*

A34*

A35*

A36*

A36-1*

A36-2*

A36-3*

A36-4*

A36-5*

A36-6*

A36-7*

A36-8*

A36-9*

A37*

A37-1*

A38

A39

A39-1