Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

Solarni radar Mini

Princip rada Solarnog radara je aktivacija pri nailasku vozila te prikazivanje brzine kretanja kao i povratne poruke ukoliko je brzina veća od dopuštene (USPORI!) ili jednaka i manja od dopuštene (HVALA!), a primjer možete na sljedećem linku.