Svjetlosni znakovi

Proizvodnja LED i promjenjivih znakova sa simbolima prema zahtjevima kupaca (ograničenje brzine, nailazak na pješački prijelaz, nagle promjene smjera prometnice i dr.)

  • Izrada kompletne dokumentacije i montaža LED svjetlosnih ili svjetlosno promjenivih znakova
  • Izrada svjetlosne signalizacije sa senzorima prometa, količine svjetla, ručnim ili automatskim kontrolama
  • Mogućnost spajanja na el. mrežu ili napajanje putem solarnih panela
  • Izrada LED natpisa na vozilima
  • Izrada dekorativne višebojne rasvjete
  • LED javna gradska rasvjeta
  • LED retrofit žarulje