Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

Totemi

Totemi se koriste za naglašavanje i upućivanje na određene lokacije ili objekte. Izrađuju se prema idejnom rješenju investitora o čemu ovise i primijenjeni materijali.

Isti se mogu izraditi od reflektirajućih materijala bez rasvjete ili se primjenjuje unutarnja ili vanjska rasvjeta (u pravilu LED rasvjeta).