Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

Turističke ploče

Turističke ploče definirane su u Pravilniku u turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/2016). Uvažavajući u njemu navedene odredbe izrađujemo ih materijalima po vrsti i kvaliteti kao i za prometne znakove - što znači od aluminijskih podloga i reflektirajućih materijala na prednjoj strani istih.

Garancija na kvalitetu turističkih ploča je 7 godina.