Znakovi obavjesti

Prometne znakove proizvodimo prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/2005 i 155/2005), hrvatskim normama  (EN12899 i dr.), Pravilniku o turističkoj signalizaciji, Pravilniku o jedinstvenom vizualnoom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjimau RH (NN108/14) i ostalim pravilnicima koji reguliraju to područje. 

Proizvodnju znakova redovno kontrolira ovlaštena europska institucija te je SignalGrad temeljem izdanih nalaza stekao pravo da prometni znakovi proizvedeni u SignalGradu smiju nositi oznaku europske kvalitete - CE (europski certifikat kvalitete). 

Za izradu znakova koristimo isključivo visokokvalitetne atestirane materijale.

Podloge prometnog znaka izrađujemo od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 milimetra u slijedećim varijantama:

  • Sa dvostruko povijenim rubom koji osim dodatne čvrstoče znaka služi za prihvat znaka na stup;
  • Sa aluminijskim okvirom na obodu znaka;
  • Sa ravnom podlogom

Pozadina znaka boji se u sivu boju (u vlastitoj termolakirnici) kako bi se izbjegla mogućnost odbljeska svjetla i zasljepljivanja vozaća

Naljepnice za znakove izrađujemo iz 3M retroreflektirajućih folija I, II i III generacije (Engineer Grade, High Intensity i Diamond Grade) za koju proizvođač garantira trajnost od 7 do 10 godina.

Sadržaj na naljepnicama se štampa sitotiskom na automatskom ili poluautomatskom Argonovom stroju.

Vezne elemente – šelne za stupove promjera 2“ izrađujemo iz aluminijskog ili čeličnog (antikorozivno zaštičenog vručim cinčanjemlima) lima s cinčanim vijcima i maticama.

Vezni elementi za stupove tipa IP su načinjeni od aluminijskih legura.

Stupovi – nosači znakova mogu biti:

  • željezne cijevi promjera 2“ (60,3 mm) zaštićene od korozije tehnikom vrućeg cinčanja;
  • aluminijski IP profili u dimenzijama  120,  180 i  240mm
  • čelični IP profili zaštičeni od korozije vrućim cinčanjem, u dimenzijama 100 i 120 mm.

C01

C02*

C03*

C04*

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

C40

C41

C42

C43

C44

C45

C47

C48

C49

C50

C51

C52

C53

C54

C55

C56

C57

C58

C59

C60

C61

C62

C63

C64

C65

C66*

C67*

C68*

C69*

C70

C71

C72

C73

C74

C75

C76*

C77

C78

C79

C80

C81

C82

C83

C84*

C85*

C86

C87

C88

C89

C91

C92

C93*

C94*

C95*

C96*

C97*

C98*

C99*

C100*

C101*

C102*

C103*

C104*

C105*

C106*

C107

C108

C109

C110

C111

C112

C113

C114

C115

C116

C117

C118

C119

C120

C121

C122

C123

C124*

C125*

C126*

C127*

C128*

C129

C130

C131*

C132

C133