Znakovi opasnosti

Prometne znakove proizvodimo prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/2005 i 155/2005), hrvatskim normama (EN12899 i dr.), Pravilniku o turističkoj signalizaciji, Pravilniku o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u RH (NN108/14) i ostalim pravilnicima koji reguliraju to područje. 

Proizvodnju znakova redovno kontrolira ovlaštena europska institucija te je Signalgrad temeljem izdanih nalaza stekao pravo da prometni znakovi proizvedeni u Signalgradu smiju nositi oznaku europske kvalitete - CE (europski certifikat kvalitete). 

Za izradu znakova koristimo isključivo visokokvalitetne atestirane materijale.

Podloge prometnog znaka izrađujemo od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 milimetra u slijedećim varijantama:

  • Sa dvostruko povijenim rubom koji osim dodatne čvrstoče znaka služi za prihvat znaka na stup;
  • Sa aluminijskim okvirom na obodu znaka;
  • Sa ravnom podlogom

Pozadina znaka boji se u sivu boju (u vlastitoj termolakirnici) kako bi se izbjegla mogućnost odbljeska svjetla i zasljepljivanja vozača.

Naljepnice za znakove izrađujemo iz 3M retroreflektirajućih folija I, II i III generacije (Engineer Grade, High Intensity i Diamond Grade) za koju proizvođač garantira trajnost od 7 do 10 godina.

Sadržaj na naljepnicama se štampa sitotiskom na automatskom ili poluautomatskom Argonovom stroju.

Vezne elemente – šelne za stupove promjera 2“ izrađujemo iz aluminijskog ili čeličnog (antikorozivno zaštičenog vručim cinčanjemlima) lima s cinčanim vijcima i maticama.

Vezni elementi za stupove tipa IP su načinjeni od aluminijskih legura.

Stupovi – nosači znakova mogu biti:

  • željezne cijevi promjera 2'' (60,3 mm) zaštićene od korozije tehnikom vrućeg cinčanja,
  • aluminijski IP profili u dimenzijama 120, 180 i 240mm,
  • čelični IP profili zaštičeni od korozije vrućim cinčanjem, u dimenzijama 100 i 120 mm.

A01*

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25*

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33*

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

A45*

A46*

A47*

A48*

A49*

A50*