Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

D09*

Tip folije: min. klasa II - 3M High Intesity Grade (RA2)

Potvrda smjera

Označava potvrdu smjera kretanja nakon prolaza raskrižja.

Znak sadrži nazive naseljenih mjesta, udaljenost u kilometrima do tih naseljena mjesta i broj ceste na kojoj se mjesto nalazi. Položaj oznake broja ceste je u sredini znaka iznad naziva naseljena mjesta, odnosno s njegove lijeve strane. Na znaku može biti ispisano najviše pet naziva naseljenih mjesta. Najudaljenije naseljeno mjesto se ispisuje uz gornji rub znaka, a najbliže uz donji rub znaka. Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.

Znak se postavlja u pravilu na udaljenosti najviše 500 m od posljednjeg priključka. Znak može sadržavati broj i oznaku ceste, „nacionalna auto oznaka“ (C124) te simbol graničnog prijelaza.

* Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.