Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

G10

Samostalno žuto trepćuće svjetlo sa simbolom pješaka ili biciklista

Upozoravaju vozače na pješake ili bicikliste koji imaju slobodan prolazak.

Iznimno, prometno svjetlo može se izvesti s crnom podlogom i simbolima u žutoj boji.
Kada je „žuto trepćuće svjetlo“ (G02) u koordinaciji sa svjetlosnim signalima za pješake i/ili bicikliste duljina njegovog treptanja mora biti u skladu s vremenom trajanja zelenog signala i zaštitnog međuvremena signalne grupe na koju se odnosi.