Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

G13**

Prometno svjetlo za označavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge

Označava i upozorava na prijelaz ceste preko željezničke pruge.

Veličina svjetlosnog znaka: Φ 180 mm.

Prometna svjetla moraju se nalaziti jedno pored drugog u vodoravnoj osi na ploči koja ima oblik istostraničnog trokuta s vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti duljine stranice istostraničnog trokuta 90 cm, koeficijenta retrorefleksije razreda RA3.

Prometna svjetla mogu se izvoditi u tehnologiji svjetlećih dioda (LED).