Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

G15

Trepćuće svjetlo za označavanje polubranika

Trepćuća svjetla za označavanje polubranika kod prijelaza ceste preko željezničke pruge.

Na polubranicima mora biti najmanje jedno crveno svjetlo na sredini polubranika koje trepće kada je polubranik spušten ili u fazi spuštanja ili dizanja.