Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

E07

Dimenzije: 90x45 / 60x30 / 40x20 cm

Označava najveću dopuštenu masu vozila na koju se izričita naredba odnosi.