K03*

Retroreflektirajuće oznake

Označavaju rub kolnika te se postavljaju na objekte na mjestima na kojima nije moguće postaviti „smjerokazne stupiće“ (K01).

Boja podloge retroreflektirajuće oznake (K03 i K03-2) je crvena, dok je boja podloge oznake K03-1 fluorescentno žuto-zelena. Oblik, veličina i boja ovise o mjestu postavljanja (na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu i slično).

* Površina oznake K03 i K03-2 mora biti izvedena s koeficijentom retrorefleksije najmanje razreda RA2, a oznake K03-1 RA3.
Retroreflektirajuća oznaka postavlja se na razmaku kao i „smjerokazni stupići“ (K01).

Varijacije: