Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A04

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Raskrižje sa sporednom cestom pod određenim kutom

Označavaju blizinu raskrižja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa, odnosno spaja sa sporednom cestom pod određenim kutom. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti. Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaska, ispred raskrižja postavljen znak „raskrižje s cestom s prednošću prolaska“ (B01) ili znak „obavezno zaustavljanje“ (B02). Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja.

Varijacije: