Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A36-9*

Tip folije: min. klasa II - 3M High Intesity Grade (RA2)

Udaljenost do cestovno-željezničkog prijelaza

Označavaju udaljenost do cestovno-željezničkog prijelaza u istoj razini. Znakovi imaju oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica. Kod osiguranog prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj ravnini, s desne strane ceste, postavlja se znak A36, a kod nezaštićenog prijelaza znak A36-1.

Znakovi A36, A36-1, A36-2, A36-3 i A36-4 postavljaju se s desne strane, a znakovi A36-5, A36-6, A36-7, A36-8 i A36-9 s lijeve strane kolnika. Ukoliko je okruženje takvo da onemogućuje postavljanje i pravovremeno uočavanje znakova A36-5, A36-6, A36-7, A36-8 i A36-9, isti se ne moraju postaviti. Znakovi se postavljaju tako da se znakovi A36, A36-1, A36-2, A36-5, A36-6 i A36-7 postavljaju na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znakovi A36-3 i A36-8 na 160 m, a znakovi A36-4 i A36-9 na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih crta bliža kolniku.

Znakovi A36-3, A36-4, A36-8 i A36-9 postavljaju se samostalno ili u kombinaciji sa znakovima opasnosti „prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima“ (A34) ili „prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika“ (A35).

Varijacije:

*Znakovi se izvode najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.