Genera d.d. - horizontalna signalizacija

Za potrebe Genera d.d-a postavili smo horizontalnu signalizaciju na ulazu u poslovni objekt.