Helidrom – Opća bolnica Karlovac

Signalgrad je sudjelovao u izradi Helidroma za potrebe Opće bolnice Karlovac, predviđenog za slijetanje i najvećih transportnih civilnih i vojnih helikoptera. U sklopu projekta smo postavili horizontalnu signalizaciju kao i vjetrulju, odnosno Indikator vjetra, zajedno sa razvodnim ormarom. Za helidrom promjera oko 25 metara je korištena kombinacija crvene i bijele boje, a postavljena je i horizontalna signalizacija na pristupnoj cesti.

Postavljeni Indikator vjetra, kao i pripadajući razvodni ormar, su jedinstven i kompletan proizvod Signalgrada. Princip rada je sinkrono aktiviranje crvene lampe (na vrhu) i bijele lampe (na vjetrokazu) u slučaju smanjene vidljivosti (fotosenzor). Okretni nosač vjetrokaza montiran je na duple ležajeve koji omogućuju rotaciju od 360O. Na istoj nosivoj osovini su montirani klizni prstenovi koji, preko četkica, omogućuju prijenos električne energije, sa središnjeg fiksnog dijela stupa, na okretni dio nosača vjetrokaza. Sustav je opremljen UPS-om kako bi nastavio neometano raditi u slučaju nestanka struje te raznim zaštitnim sklopovima (diferencijalne sklopke, automatski osigurači, prenaponska zaštita,…).

Primarna funkcija vjetrokaza je prikaz smjera i jačine vjetra uz dodatnu svjetlosnu signalizaciju.

Helidrom - Indikator vjetra