Kamp Kovačine

Kao dugogodišnji suradnici sa kampom Kovačine na otoku Cresu, projektirali smo i izradili gotovo kompletnu horinzontalnu i vertikalnu signalizaciju unutar kampa. Također smo izradili i kartografski prikaz zona u kampu te smo montirali iste karte na pločama u sklopu kampa ispred svake pojedinačne zone. Prema zahtjevima kupca, unaprijedili smo ranije postavljenu pristupnu signalizaciju (smjernice i putokaze) koja vodi prema sadržajima unutar kampa te samoj plaži i ostalim pristupnim točkama kampa.

Službene stranice kampa Kovačine.

Kamp Kovačine - Službeni video