LIDL Hrvatska - parking

Fokus suradnje sa LIDL-om u kooperaciji sa Tegrom je uglavnom usmjeren u vidu horizontalne signalizacije na raznim lokacijama poslovnica klijenta, dominantno za parkirne kapacitete, iako je, za potrebe klijenta, naša djelatnost proširena u raznim smjerovima. Kombinacijama boje i tehnikom hladne plastike postigli smo zadovoljavajuće rezultate za visoko postavljene kriterije. Ponosna i uspješna suradnja je predstavljena u niže navedenoj galeriji.

LIDL - 10 godina